Συμφωνία συνεργασίας με το Center for Frontier Medical Engineering of Chiba, Japan

 

Η συμφωνία η οποία υπεγράφη στις 10 Μαρτίου 2016 στην Chiba της Ιαπωνίας μεταξύ του Athens Eye Hospital και του Center for Frontier Medical Engineering του Πανεπιστημίου της Chiba στην Ιαπωνία εκφράζει την κοινή βούληση των δύο πλευρών να προωθήσουν κοινές επιστημονικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες για την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας στο πεδίο της όρασης και της οφθαλμολογίας. 

Η συμφωνία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων και ιδεών για την ανάπτυξη νέων μαθηματικών μοντέλων της όρασης αλλά και την ανάπτυξη νέων μεθόδων για τη μέτρηση του θάμβους και της ποιότητας της όρασης.

Συμφωνήθηκε επίσης να προετοιμαστούν κοινές επιστημονικές δημοσιεύσεις και να αναζητηθούν από κοινού πόροι περαιτέρω χρηματοδότησης της έρευνας.