Έρευνα

Το Athens Eye Hospital συμμετέχει ενεργά στη εκπόνηση πολύ-κεντρικών μελετών όπως η Octave(τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 2 θεραπευτικών σχημάτων για τη νέο-αγγειακή ηλικιακή εκφύλιση της ωχρας κηλίδας) Συγχρόνως αναδρομικές κλινικές μελέτες που διενεργούνται από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και σχετίζονται με καινοτόμες χειρουργικές παρεμβάσεις ανακοινώνονται σε διεθνή οφθαλμολογικά συνέδρια.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ