Χειρουργική Εκπαίδευση

Εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση

Το Athens Eye Hospital συμβάλλει στην επιστημονική κατάρτιση και πρόοδο των νέων οφθαλμιάτρων μέσω ειδικών προσομοιωτών (Eyesi by VRmagic) όχι μόνο για τη βελτίωση των χειρουργικών επιδόσεών τους, αλλά και τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην άμεση οφθαλμοσκόπηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Cataract Surgery Training Courses The Hellenic Institute of Education in Ophthalmology, in cooperation with Athens Eye Hospital announces the introduction

Περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το Athens Eye Hospital πρωτοπορεί στο χώρο της εκπαίδευσης των οφθαλμιάτρων έχοντας τους μοναδικούς στην Ελλάδα ρεαλιστικούς εξομοιωτές για τα χειρουργεία

Περισσότερα


ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Πέρα από τα θεωρητικά μαθήματα και την εκπαίδευση στους ρεαλιστικούς εξομοιωτές (simulators), το Athens Eye Hospital συμβάλλει αποφασιστικά στην πρακτική

Περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Το σύστημα προσομοίωσης της έμμεσης οφθαλμοσκόπησης αποτελεί αναντικατάστατο μαθησιακό εργαλείο για όλους τους οφθαλμιάτρους. Ενώ μέχρι σήμερα η μελέτη

Περισσότερα