Διαμονή

Για τους Ασθενείς και τους Συγγενείς τους που προέρχονται από το εξωτερικό η από Επαρχία, το Αthens Eye Hospital,  παρέχει φιλοξενία εντός του Νοσοκομείου .