Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με πανελλήνιες εξετάσεις και αποφοίτησε με Άριστα τιμώμενος με βραβείο Αριστείας από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην Οφθαλμολογία στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Μετά το πέρας της ειδικότητας και αφού αρίστευσε στις εξετάσεις USMLE εξειδικεύτηκε περαιτέρω στον τομέα της Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας και τον τομέα του Στραβισμού Ενηλίκων και Παίδων σε ένα από τα τρία καλύτερα οφθαλμολογικά νοσοκομεία της Βόρειας Αμερικής, το Wills Eye Hospital (Philadelphia, USA), κατέχοντας έμμισθη θέση επιμελητού (Clinical Fellow).

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα έχει επιτελέσει χιλιάδες επεμβάσεις καταρράκτου, διαθλαστικής χειρουργικής. Αντικείμενο του ιατρικού ενδιαφέροντός του, και έχοντας μεγάλη εμπειρία από όλη την γκάμα των επεμβάσεων, αποτελεί ο τομέας χειρουργικής του γλαυκώματος και του αμφιβληστροειδούς.

Πέρα από τις επεμβάσεις στους προαναφερθέντες τομείς έχει αναλάβει υπεύθυνος του  τμήματος Παιδο – Οφθαλμολογίας και Στραβισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο νεογνικό – παιδικό καταρράκτη στο Athens Eye Hospital.

Είναι συγγραφέας σε σειρά ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων που ακολουθούν:

 1. Apostolopoulos M, Koutsandrea C, Parikakis E, Zafirakis P, Theodossiadis P, Grigoropoulos V, Livir-Rallatos G. Surgical management of acute retinal necrosis syndrome: The role of retinectomy. Invest Ophtalmol Vis Sci 1998;39:S611.
 2. Kokolakis S, Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Ladas I, Damanakis A: Aspirin intake and bleeding during cataract surgery. J Cataract Refract Surg 1999;25:301.
 3. Zafirakis P, Rowe S, Kokolakis S, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C. Which is better anaesthesia for clear corneal phacoemulsification cataract surgery, without sedation? Topical or sub-tenon's? Invest Ophtalmol Vis Sci 1999;40:S287.
 4. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Canakis C, Livir-Rallatos C. The role of cycloplegia in cataract surgery with topical aneshtesia. American Academy o f Ophthalmology, 1999.
 5. Ladas ID, Livir-Rallatos C, Canakis C, Damanakis A, Zafirakis P, Livir- Rallatos G: Presumed congenital ocular toxoplasmosis in two successive siblings. Acta Ophthalmologica, 1999;213:320-322.
 6. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Canakis C, Livir-Rallatos C, Datseris J, Kokolakis S. Sodium hyaluronate aids corneal wound healing during cataract and/or glaucoma surgery. EuroTimes 1999;4:8.
 7. Kokolakis S, Baltatzis S, Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Ladas ID. Twelve years continuous wear of the same therapeutic soft contact lens. A case report. Eur J Ophthalmol 1999;9:312-314.
 8. Georgopoulos G, Chalkiadakis I, Livir-Rallatos G, Theodossiadis PG, Theodosssiadis GP. Combined clear cornea phacoemulsification and trabecular aspiration in the treatment of pseudoexfoliative glaucoma associated with cataract. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2000;238:816-21.
 9. Zafirakis P, Baltatzis S, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Vergados I, Theodossiadis GP: Does sodium hyaluronate accelerate corneal healing? Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:S912.
 10. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Stathoulopoulos S, Graikiotis D, Theodossiadis GP: Retrospective study of the hydrogel (Bausch & Lomb, H 60 M, Hydroview) foldable intraocular lens. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:S486.
 11. Kokolakis S, Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Ladas ID, Damanakis A. Endophthalmitis and suture removal. J Cataract Refract Surg 2000;26:632.
 12. Zafirakis P, Rowe S, Kokolakis S, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Baltatzis S, Theodossiadis G. A comparison between topical anaesthesia and sub-tenon's anesthesia without sedation in cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2001;27:873-9.
 13. Livir-Rallatos G, Nelson LB: Adjustable sutures: A reappraisal. North American Clinics 2001.
 14. Zafirakis P, Theodossiadis P, Livir-Rallatos G, Vergados I, Baltatzis S. Acute comitant esotropia after cataract surgery. J Catar Refract Surg 2002;28:373-5.
 15. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Markomichelakis N. Diclofenac versus prednisolone postphacoemulsification treatment: a randomized clinical trial. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002.
 16. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Markomichelakis N, Baltatzis S. Leukocyte adhesion molecules in ocular rosacea. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002.
 17. Canakis C, Livir-Rallatos C, Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Persidis E, Conway MD, Peyman GA. Ocular photodynamic therapy for serous macular detachment in the diffuse retinal pigment epitheliopathy variant of idiopathic central serous chorioretinopathy. Am J Ophthalmol 2003;136(4):750-2.
 18. Canakis C, Livir-Rallatos C, Zafirakis P, Livir-Rallatos G. Acute endophthalmitis following intravitreal triamcinolone acetonide injection. Am J Ophthalmol 2004;137(6):1158-1159.
 19. Zafirakis P, Blounas G, Koulios P, Ntantous G, Tsoli D, Petropoulos V, Livir-Rallatos G. A double blind study concerning the preference of the patients for olopatadine versus ketotifen due to drop comfort and efficacy, in an environmental model. Hellenic Ann Ophthalmol. 2004;14:301-08.
 20. Zafirakis P, Kymionis GD, Grentzelos MA , Livir-Rallatos G: Corneal graft detachment without corneal edema after descemet stripping automated endothelial keratoplasty. Cornea 2010;29(4):456-8.