Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αφού αρίστευσε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Τελείωσε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με Άριστα μεταξύ των κορυφαίων φοιτητών. Εξειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αφού αρίστευσε στις εξετάσεις USMLE, έκανε καριέρα σε μεγάλα Πανεπιστημιακά Κέντρα της Αμερικής. Απέκτησε εξειδίκευση στον τομέα της Οφθαλμολογικής Ανοσολογίας και των ενδοφθάλμιων φλεγμονών στο Πανεπιστήμιο του Harvard αποτελώντας βασικό συνεργάτη του κορυφαίου στον τομέα Stephen Foster.

Στον τομέα με τον οποίο κυρίως ασχολείται υαλοειδής - αμφιβληστροειδής, μαθήτευσε δίπλα στον κορυφαίο κλινικό ερευνητή Gholam A. Peyman., για αρκετά χρόνια πραγματοποιώντας εκατοντάδες επεμβάσεις στον τομέα του χειρουργικού αμφιβληστροειδούς.

Αποτέλεσμα της κλινικής και ερευνητικής δραστηριότητας στη Λουιζιάνα είναι και η κατοχύρωση δικής του παγκόσμιας πατέντας για την αναίμακτη και ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς. Υπήρξε πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση της κεντρικής ορώδους χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας (CSR) με φωτοδυναμική θεραπεία, εκπονώντας την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο δημοσίευση. (Δημοσίευση Πατέντας).

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα πραγματοποίησε χιλιάδες επεμβάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του χειρουργικού αμφιβληστροειδούς. Έχει στο ενεργητικό του μοναδικές στο είδος τους εγχειρητικές τεχνικές για την αντιμετώπιση του κακοήθους μελανώματος του χοριοειδούς και άλλων ενδοφθάλμιων όγκων, καθώς επίσης και δικές του εγχειρητικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (μετατόπιση χοριοειδούς).

Διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες σειρές ασθενών στον κόσμο που αφορά εκτομές ενδοφθάλμιων όγκων με πολυετή παρακολούθηση. Είναι συγγραφέας πολλών ξενόγλωσσων εργασιών με ιδιαίτερη βαρύτητα σε μεγάλα οφθαλμολογικά περιοδικά που φαίνονται παρακάτω.

Είναι ο Διευθυντής του τμήματος υαλοειδούς - αμφιβληστροειδούς στο Athens Eye Hospital.

Είναι συγγραφέας σε σειρά ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων που ακολουθούν:

 1. Tyagi S, Bhol K, Natarajan K, Livir-Rallatos C, Foster CS, Ahmed AR. Ocular cicatricial pemphigoid antigen: partial sequence and biochemical characterization. Proc Natl Acad Sci USA 1996; 93:14714-9.
 2. Merchant M, Sangwan V, Livir-Rallatos C, Zafirakis P, Rojas B, Foster CS. Conjunctival expression of leukocytes adhesion molecules in cicatrizing condition: Ocular cicatricial pemphigoid, Atopy and Stevens-Johnson syndrome. Invest Ophtalmol Vis Sci 1997;38:S
 3. Sangwan V, Livir-Rallatos C, Zafirakis P, Rojas B, Foster CS. Deposition of eosinophil granule proteins in conjunctiva and sclera in Wegener's granulomatosis. A harbinger of disease progression? Invest Ophtalmol Vis Sci 1997;38:S
 4. El-Shabrawi Y, Livir-Rallatos C, Christen W, Baltatzis S, Foster CS. High levels of interleukin-12 in the aqueous humor and vitreous of patients with uveitis. Ophthalmology 1998;105:1659-63.
 5. Livir-Rallatos C, El-Shabrawi Y, Zafirakis P, Pellett PE, Stamey FR, Foster CS. Recurrent nodular scleritis associated with varicella zoster virus. Am J Ophthalmol 1998;126:594-7.
 6. Zafirakis P, Rojas B, Baltatzis S, Sangwan VS, Livir-Rallatos C, Foster CS. Conjunctival expression of adhesion molecules in Mooren's ulcer. Invest Ophtalmol Vis Sci 1998;39:S92.
 7. Zafirakis P, Baltatzis S, Sangwan SV, Dorfman DM, Rojas B, Livir-Rallatos C, Foster CS. Conjunctival expression of costimulatory molecules in Mooren's ulcer. Invest Ophtalmol Vis Sci 1998;39:S91.
 8. Zafirakis P, Sangwan VS, Dorfman DM, Baltatzis S, Rojas B, Livir-Rallatos C, Foster CS. Costimulatory molecules in conjunctiva from patients with atopic keratoconjunctivitis. Invest Ophtalmol Vis Sci 1998;39:S550.
 9. Markomichelakis N, Zafirakis P, Karambogia-Karefillidi P, Livir-Rallatos C, Koutsandrea Ch, Apostolopoulos M: Herpes simplex virus type 2 as a cause of acute retinal necrosis syndrome. Hellenic Ann Ophthalmol, 1998;8:299-303.
 10. Zafirakis P, Baltatzis S, Livir-Rallatos C, Markomichelakis N, Foster CS. Human mast cell subsets in conjunctiva from patients with atopy and ocular cicatricial pemphigoid. Invest Ophtalmol Vis Sci 1999;40:S558.
 11. Zafirakis P, Baltatzis S, Livir-Rallatos C, Markomichelakis N, Foster CS. Immunopathology of Mooren's ulcer. Invest Ophtalmol Vis Sci 1999;40:S559.
 12. Zafirakis P, Rowe S, Kokolakis S, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C. Which is better anaesthesia for clear corneal phacoemulsification cataract surgery, without sedation? Topical or sub-tenon's? Invest Ophtalmol Vis Sci 1999;40:S287.
 13. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Canakis C, Livir-Rallatos C. The role of cycloplegia in cataract surgery with topical aneshtesia. American Academy of Ophthalmology, 1999.
 14. Ladas ID, Livir-Rallatos C, Canakis C, Damanakis A, Zafirakis P, Livir-Rallatos G: Presumed congenital ocular toxoplasmosis in two successive siblings. Acta Ophthalmologica, 1999;213:320-322.
 15. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Canakis C, Livir-Rallatos C, Datseris J, Kokolakis S. Sodium hyaluronate aids corneal wound healing during cataract and/or glaucoma surgery. EuroTimes 1999;4:8.
 16. Zafirakis P, Dorfman DM, Baltatzis S, Livir-Rallatos C, Markomichelakis N, Foster CS. Costimulatory molecules in conjunctiva from patients with Stevens Johnson syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:S673.
 17. Zafirakis P, Baltatzis S, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Vergados I, Theodossiadis GP: Does sodium hyaluronate accelerate corneal healing? Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:S912.
 18. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Stathoulopoulos S, Graikiotis D, Theodossiadis GP: Retrospective study of the hydrogel (Bausch & Lomb, H 60 M, Hydroview) foldable intraocular lens. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:S486.
 19. Zafirakis P, Rowe S, Kokolakis S, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Baltatzis S, Theodossiadis G. A comparison between topical anaesthesia and sub-tenon's anesthesia without sedation in cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2001;27:873-9.
 20. Charalampos Livir-Rallatos. Fuchs’ heterochromic uveitis. Ιn: Ocular Inflammatory diseases, edited by C. S. Foster and A. Vitale. W.B Saunders. (2001). ISBN: 0721663389
 21. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Markomichelakis N. Diclofenac versus prednisolone postphacoemulsification treatment: a randomized clinical trial. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002.
 22. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Markomichelakis N, Baltatzis S. Leukocyte adhesion molecules in ocular rosacea. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002.
 23. Peyman GA, Livir-Rallatos C, Canakis C, Conway MD. An adjustable-tip brush for the induction of posterior hyaloid separation and epiretinal membrane peeling. Am J Ophthalmol 2002;133:705-7.
 24. Peyman GA, Canakis C, Livir-Rallatos C, Conway, MD. The effect of internal limiting membrane peeling on chronic recalcitrant pseudophakic cystoid macular edema: a report of two cases. Am J Ophthalmol 2002;133:571-2.
 25. Peyman GA, Livir-Rallatos C, Canakis C, Conway, MD. A new high-speed pneumatic vitrectomy cutter. Am J Ophthalmol 2002;133:568-9.
 26. Peyman GA, Canakis C, Livir-Rallatos C, Conway, MD. A new wide-angle endoillumination probe for use during vitrectomy. Retina 2002;22:242.
 27. Zafirakis P, Letko E, Baltatzis S, Voudouri A, Livir-Rallatos C, Foster CS. Relapsing polychondritis: A clinical review. Semin Arthritis and Rheum 2002;31:384-395.
 28. Canakis C , Livir-Rallatos C, Zafirakis P , Livir-Rallatos G , Persidis E, Conway MD, Peyman GA. Ocular photodynamic therapy for serous macular detachment in the diffuse retinal pigment epitheliopathy variant of idiopathic central serous chorioretinopathy. Am J Ophthalmol 2003;136(4):750-2.
 29. Yao L, Baltatzis S, Zafirakis P , Livir-Rallatos C, Markomichelakis N, Zhao T, Foster CS. Human mast cell subtypes in conjunctiva of patients with atopic keratoconjunctivitis, ocular cicatricial pemphigoid and Stevens-Johnson syndrome. Ocul Immunol Inflamm 2003;11(3):211-22.
 30. Men G, Peyman GA, Kuo PC, Bezerra Y, Ghahramani F, Naaman G, Livir-Rallatos C, Lee PJ. The role of scleral buckle in experimental posterior penetrating eye injury . Retina 2003;23(2):202-8.
 31. Peyman GA, Canakis C , Livir-Rallatos C, Whalen P. Small-size pediatric vitrectomy wide-angle contact lens. Am J Ophthalmol 2003;135(2):236-7.
 32. Conway MD, Canakis C , Livir-Rallatos C, Peyman GA. Intravitreal triamcinolone acetonide for refractory chronic pseudophakic cystoid macular edema. J Cataract Refract Surg 2003;29(1):27-33.
 33. Canakis C , Livir-Rallatos C, Zafirakis P , Livir-Rallatos G . Acute endophthalmitis following intravitreal triamcinolone acetonide injection. Am J Ophthalmol 2004;137(6):1158-1159.
 34. Canakis C , Conway MD, Livir-Rallatos C, Naaman GJ, Peyman GA. Ocular photodynamic therapy in choroidal neovascularization complicating idiopathic central serous chorioretinopathy. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2004;35(2):168-71.
 35. Choopong P, Khan N, Sangwan VS, Zafirakis P, Rallatos CL, Rojas B, Baltatzis S, Foster CS: Eosinophil activation in Wegener's granulomatosis: a harbinger of disease progression? Ocul Immunol Inflamm 2005;13(6):439-45.
 36. Kafkala C, Choi J, Zafirakis P, Baltatzis S, Livir-Rallatos C, Rojas B, Foster CS: Mooren’s ulcer: An immunopathologic study. Cornea 2006;25(6):667-73.
 37. Aessopos A, Floudas CS, Kati M, Tsironi M, Giakoumi X, Livir-Rallatos C, Farmakis D: Loss of vision associated with angioid streaks in beta-thalassemia intermedia. Int J Hematol. 2008;87(1):35-8.