Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Είναι συγγραφέας σε σειρά ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων που ακολουθούν:

 1. Karatza EC, Tolentino MJ, Delori FC, Kim SL, EWM Ng, Canakis C, Gragoudas ES, Miller JW. Comparison study of photosensitizer uptake in vitro using liposomal benzoporphyrin derivative. Invest Ophtalmol Vis Sci 1996;37:S797.
 2. Reinke MH, Canakis C, Husain D, Michaud N, Flotte TJ, Gragoudas ES, Miller JW. Photodynamic therapy treatment of normal retina and choroid in the primate. Invest Ophtalmol Vis Sci 1997;38:S17.
 3. Canakis C, Adamis AP, Gragoudas EG, Weissgold DJ, Kim I, Delori FC, Miller JW. Characterization of diffusion across the sclera using FITC-conjugates of different high molecular weights. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997;38:S.
 4. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Canakis C, Livir-Rallatos C. The role of cycloplegia in cataract surgery with topical aneshtesia. American Academy of Ophthalmology, 1999.
 5. Ladas ID, Livir-Rallatos C, Canakis C, Damanakis A, Zafirakis P, Livir-Rallatos G: Presumed congenital ocular toxoplasmosis in two successive siblings. Acta Ophthalmologica, 1999;213:320-322.
 6. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Canakis C, Livir-Rallatos C, Datseris J, Kokolakis S. Sodium hyaluronate aids corneal wound healing during cataract and/or glaucoma surgery. EuroTimes 1999;4:8.
 7. Reinke MH, Canakis C, Husain D, Michaud N, Flotte TJ, Gragoudas ES, Miller JW. Verteporfirin photodynamic therapy treatment of normal retina and choroid in the cynomolgus monkey. Ophthalmology 1999;106:1915-1923.
 8. Markomichelakis N, Zafirakis P, Canakis C, Tzioufas A, Manousakis E, Malias I, Theodossiadis GP. Combined cyclosporine-A, azathioprine and corticosteroid treatment for uveitis in patients with Adamantiades-Bechet disease. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:S371.
 9. Zafirakis P, Baltatzis S, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Vergados I, Theodossiadis GP: Does sodium hyaluronate accelerate corneal healing? Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:S912.
 10. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Stathoulopoulos S, Graikiotis D, Theodossiadis GP: Retrospective study of the hydrogel (Bausch & Lomb, H 60 M, Hydroview) foldable intraocular lens. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:S486.
 11. Ambati J, Canakis C, Miller JW, Gragoudas ES, Edwards A, Weissgold DJ, Kim I, Delori FC, Adamis AP. Diffusion of high molecular weight components through sclera. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:1181-5.
 12. Markomichelakis N, Zafirakis P, Canakis C, Tzioufas A, Theodossiadis G. Combined cyclosporine-A and corticosteroids for the treatment of patients with Adamantiades- Behcet's disease. Hellenic Ann Ophthalmol 2000;10:299-303.
 13. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Markomichelakis N. Diclofenac versus prednisolone postphacoemulsification treatment: a randomized clinical trial. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002.
 14. Zafirakis P, Livir-Rallatos G, Livir-Rallatos C, Canakis C, Markomichelakis N, Baltatzis S. Leukocyte adhesion molecules in ocular rosacea. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002.
 15. Peyman GA, Livir-Rallatos C, Canakis C, Conway MD. An adjustable-tip brush for the induction of posterior hyaloid separation and epiretinal membrane peeling. Am J Ophthalmol 2002;133:705-7.
 16. Peyman GA, Canakis C, Livir-Rallatos C, Conway, MD. The effect of internal limiting membrane peeling on chronic recalcitrant pseudophakic cystoid macular edema: a report of two cases. Am J Ophthalmol 2002;133:571-2.
 17. Peyman GA, Livir-Rallatos C, Canakis C, Conway, MD. A new high-speed pneumatic vitrectomy cutter. Am J Ophthalmol 2002;133:568-9.
 18. Peyman GA, Canakis C, Livir-Rallatos C, Conway, MD. A new wide-angle endoillumination probe for use during vitrectomy. Retina 2002;22:242.
 19. Markomichelakis N, Canakis C, Zafirakis P, Mallias I, Marakis Th, Theodossiadis G. Recurrent anterior uveitis with sectoral iris atrophy caused by cytomegalovirus. Ophthalmology 2002;109:879-882.
 20. Canakis C, Livir-Rallatos C , Zafirakis P , Livir-Rallatos G, Persidis E, Conway MD, Peyman GA. Ocular photodynamic therapy for serous macular detachment in the diffuse retinal pigment epitheliopathy variant of idiopathic central serous chorioretinopathy. Am J Ophthalmol 2003;136(4):750-2.
 21. Men G, Peyman GA, Kuo PC, Ghahramani F, Canakis C, Ratnakaram R, Bezerra Y. The effect of intraoperative retinal manipulation on the underlying retinal pigment epithelium: an experimental study. Retina 2003;23(4):475-80.
 22. Peyman GA, Canakis C, Livir-Rallatos C , Whalen P. Small-size pediatric vitrectomy wide-angle contact lens. Am J Ophthalmol 2003;135(2):236-7.
 23. Conway MD, Canakis C, Livir-Rallatos C , Peyman GA. Intravitreal triamcinolone acetonide for refractory chronic pseudophakic cystoid macular edema. J Cataract Refract Surg 2003;29(1):27-33.
 24. Canakis C, Livir-Rallatos C , Zafirakis P , Livir-Rallatos G. Acute endophthalmitis following intravitreal triamcinolone acetonide injection. Am J Ophthalmol 2004;137(6):1158-1159.
 25. Canakis C, Conway MD, Livir-Rallatos C , Naaman GJ, Peyman GA. Ocular photodynamic therapy in choroidal neovascularization complicating idiopathic central serous chorioretinopathy. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2004;35(2):168-71.
 26. Canakis C, Peyman GA. Surgical implantation of telescopic intraocular lenses. In: Master Techniques in Cataract Surgery, edited by F. Hampton Roy and Carlos W. Arzabe. SLACK Inc., NJ. (2004).