Μοριακό Test για SARS-COV-2

στο εξειδικευμένο εργαστήριο του Athens Eye Hospital

Το Athens Eye Hospital διαθέτει τεχνική μοριακής βιολογίας εντός του εξειδικευμένου εργαστηρίου του στο οποίο πραγματοποιείται ασφαλής μοριακή διάγνωση με την τεχνική RT-PCR μόνο στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Ο χρόνος αναμονής των ασθενών δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά και η διακίνησή τους πραγματοποιείται λαμβάνοντας μέτρα υψίστης ασφαλείας και χρησιμοποιώντας χώρους αναμονής που ξεπερνούν τα 3000m2.