ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Το Athens Eye Hospital πρωτοπορεί στο χώρο της εκπαίδευσης των οφθαλμιάτρων έχοντας τους μοναδικούς στην Ελλάδα ρεαλιστικούς εξομοιωτές για τα χειρουργεία καταρράκτη και οπισθίου ημιμορίου, καθώς και την έμμεση οφθαλμοσκόπηση.

Με τη χρήση της πιο σύγχρονης τρισδιάστατης τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), οι εκπαιδευόμενοι οφθαλμίατροι μπορούν να εξοικειωθούν με τα μηχανήματα και τους χειρουργικούς χειρισμούς, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον χωρίς άγχος και πίεση χρόνου.

Οι συνθήκες προσομοιάζουν με αυτές ενός πραγματικού χειρουργείου με μικροσκόπια, χειρουργικά εργαλεία και μηχανήματα φακοθρυψίας και υαλοειδεκτομής, όπου ο εκπαιδευόμενος έχει τον πλήρη έλεγχο των παραμέτρων, χρησιμοποιώντας οθόνες αφής και τα αυθεντικά ποδωστήρια (pedals) των μηχανημάτων.

Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, από απλούς χειρουργικούς χειρισμούς για αρχαρίους ως την αντιμετώπιση εγκατεστημένων επιπλοκών για τους πιο προχωρημένους, ενώ το ενσωματωμένο σύστημα ανάλυσης επιδόσεων επισημαίνει τα λάθη και δίνει λεπτομερή αναφορά της απόδοσης του εκπαιδευόμενου.

Εξομοιωτής έμμεσης οφθαλμοσκόπησης

Το σύστημα προσομοίωσης της έμμεσης οφθαλμοσκόπησης αποτελεί αναντικατάστατο μαθησιακό εργαλείο για όλους τους οφθαλμιάτρους.

Ενώ μέχρι σήμερα η μελέτη βυθοσκοπικών εικόνων μπορούσε να γίνει μόνο μέσα από τις δισδιάστατες εικόνες μιας προβολής ή ενός βιβλίου οφθαλμολογίας, ο εξομοιωτής μετατρέπει την εξέταση του αμφιβληστροειδούς σε μια απόλυτα ρεαλιστική τρισδιάστατη εμπειρία.

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να χειρίζονται σωστά το έμμεσο οφθαλμοσκόπιο και τους φακούς του, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν με ακρίβεια τις αλλοιώσεις στο βυθό και το υαλοειδές, ενώ ο μεγάλος αριθμός περιστατικών, που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων του εξομοιωτή, τους βοηθάει να αποκτήσουν ουσιαστική κλινική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα της παθολογίας του οφθαλμού.