ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα κεντρικά εργαστήρια του Athens Eye Hospital είναι εξοπλισμένα με τους πλέον σύγχρονους αυτόματους αναλυτές, υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας.

Πλήρης αιματολογικός, μικροβιολογικός και βιοχημικός έλεγχος, καλλιέργειες, ανοσολογικές και ιστοπαθολογικές μελέτες κ.ά. εκτελούνται από το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό των εργαστηρίων με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Οφθαλμική Γενετική

Με το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας να στρέφεται ολοένα και περισσότερο στη γενετική, για τη πρόληψη και τη θεραπεία των νοσημάτων, το Athens Eye Hospital παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των κληρονομικών οφθαλμικών παθήσεων.

Επιπλέον, πολλά από τα νοσήματα που αφορούν τον γενικό πληθυσμό, όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και το γλαύκωμα, φαίνεται πως έχουν γενετικό υπόβαθρο και η οφθαλμική γενετική μπορεί να βοηθήσει να προβλεφθούν τόσο η πιθανότητα εμφάνισής τους, όσο και η βαρύτητά τους ή η ανταπόκρισή τους στη θεραπεία.