Αναστολή συνεργασίας του AEH με το Slovak Medical University για την εκπαίδευση ειδικευομένων του, στον τομέα της οφθαλμολογίας

Το Athens Εye Hospital ανακοινώνει την παύση συνεργασίας με το Slovak Medical University που αφορούσε μέρος της εκπαίδευσης των ειδικευομένων Οφθαλμιάτρων (rotation) του ανωτέρω Πανεπιστημίου.

Το Athens Εye Hospital ανακοινώνει την παύση συνεργασίας με το Slovak Medical University που αφορούσε μέρος της εκπαίδευσης των ειδικευομένων Οφθαλμιάτρων (rotation) του ανωτέρω Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από την αντίδραση μέρους του Φοιτητικού Κινήματος και Ιατρικών Συνδικαλιστικών οργάνων.

Τονίζεται ότι το Slovak Medical University, αρμόδιος κρατικός φορέας για τη χορήγηση ιατρικών ειδικοτήτων στη Δημοκρατία της Σλοβακίας μετά από επίσκεψη της επιστημονικής του ομάδας με επικεφαλής την Πρύτανη του Πανεπιστημίου και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του δυναμικού (επιστημονικού και λοιπού) του Athens Eye Hospital, έκρινε ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις για να αποστέλλονται οι ειδικευόμενοί του στην Οφθαλμολογία και να επιτελούν μέρος της ειδικότητας (rotation) στο νοσοκομείο αυτό.

Έτσι καθίσταται σαφές ότι το Athens Eye Hospital ουδεμία σχέση έχει με την παροχή τίτλου ειδικότητος στον Τομέα της Οφθαλμολογίας. Από την άλλη πλευρά επελέγη ως τόπος Αριστείας και ως ένα από τα καλύτερα Ιδιωτικά Ειδικά Νοσοκομεία της Ευρώπης για την πραγματοποίηση μέρους ειδικότητος στον Τομέα της Οφθαλμολογίας από Κρατικό Πανεπιστήμιο μίας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρα ευτελή οικονομικά κριτήρια και ταπεινές προθέσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποδοθούν στο Νοσοκομείο.