Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Οφθαλμολογίας

16-18 Δεκεμβρίου 2011
Divani Caravel Hotel

16-18 Δεκεμβρίου 2011
Divani Caravel Hotel

Δείτε το πρόγραμμα