Διεθνές συνέδριο Όρασης και Φυσιολογικής Οπτικής

Το Athens Eye Hospital έχει την ευθύνη και την τιμή της διοργάνωσης του διεθνούς συνεδρίου VPO για το έτος 2018 στην ΑΘήνα. (29-31 Αυγούστου 2018)

Το συνέδριο VPO (Visual and Physiological Optics) είναι ένα από τα σημαντικότερα διεθνώς συνέδρια στο επιτημονικό του αντικείμενο και προσελκύει ομιλητές, συνέδρους και χορηγούς από όλο τον κόσμο. 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχου στη σελίδα του συνεδρίου:

VPOptics.net