Προσομοιωτής όρασης στο Athens Eye Hospital

 

Το Τμήμα Ερευνών του Athens Eye Hospital έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη ενός προσομοιωτή όρασης που υποστηρίζεται από προσαρμοστικά οπτικά (Adaptive Optics).

Η οπτική διάταξη, η οποία εισέρχεται στη φάση των δοκιμών, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της λειτουργικής όρασης ανεξαρτήτως πιθανών οπτικών προβλημάτων του οφθαλμού, για την προσομοίωση πολυεστιακών διορθώσεων αλλά και για τη μελλοντική σχεδίαση νέων οφθαλμικών εμφυτευμάτων.