Σε Ζωντανή Σύνδεση μετάδοση δύσκολων χειρουργικών επεμβάσεων σε Οφθαλμολογικό Συνέδριο στο Βουκουρέστι

Την Παρασκευή 12/10/2012 πραγματοποιήθηκε ζωντανή δορυφορική σύνδεση του Athens Eye Hospital με μεγάλο διεθνές Οφθαλμολογικό Συνέδριο στο Βουκουρέστι στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες οφθαλμίατροι από διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Την Παρασκευή 12/10/2012 πραγματοποιήθηκε ζωντανή δορυφορική σύνδεση του Athens Eye Hospital με μεγάλο διεθνές Οφθαλμολογικό Συνέδριο στο Βουκουρέστι στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες οφθαλμίατροι από διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Κατά την διάρκεια του επιστημονικού αυτού συνεδρίου μετεδόθησαν μέσω δορυφορικής ζεύξης χειρουργεία από τους εξειδικευμένους οφθαλμιάτρους του Athens Eye Hospital, που αφορούσαν την επίλυση δύσκολων οφθαλμολογικών προβλημάτων.

Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο της επιστημονικής εξωστρέφειας που αποτελεί βασικό στόχο της ίδρυσης και λειτουργίας του Athens Eye Hospital.