Θεραπεία πρεσβυωπίας με Femtosecond Laser (Intracor)

Η πρώτη θεραπεία πρεσβυωπίας με Femtosecond Laser (Intracor) πραγματοποιήθηκε στις 3/2/2012 στο Athens Eye Hospital. Το Intracor είναι η τεχνική με την οποία γίνεται ενδοστρωματική διόρθωση της πρεσβυωπίας με το ειδικό Femtosecond Laser της Technolas.

Η πρώτη θεραπεία πρεσβυωπίας με Femtosecond Laser (Intracor) πραγματοποιήθηκε στις 3/2/2012 στο Athens Eye Hospital. Το Intracor είναι η τεχνική με την οποία γίνεται ενδοστρωματική διόρθωση της πρεσβυωπίας με το ειδικό Femtosecond Laser της Technolas.

Η επέμβαση είναι γρήγορη, αποτελεσματική, ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής. Η αποκατάσταση της όρασης είναι άμεση. Ενδεικτικό είναι ότι στο Athens Eye Hospital υπεβλήθη στην επέμβαση αυτή η προϊσταμένη του οφθαλμολογικού χειρουργείου. Το γεγονός αυτό αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη για το πόσο πεπεισμένο είναι το προσωπικό του νοσοκομείου για την αποτελεσματικότητα της καινούριας αυτής θεραπείας. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται από το Διευθυντή του τμήματος Διαθλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου τον Παναγιώτη Ζαφειράκη. Στο παρακάτω video βλέπετε ζωντανά την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στις 3/2/2012 στο Νοσοκομείο.Στην επέμβαση αυτή θα παρατηρήσετε την θεραπεία ορισμένων μορφών κερατοκώνου με τοποθέτηση ειδικών ενδοκερατικών μοσχευμάτων (δακτύλιοι Ferrara). Η επέμβαση αυτή αποτελεί όντως πρωτοποριακή επέμβαση για την θεραπεία αποκατάστασης του κερατοκώνου με δεδομένο ότι δεν σταθεροποιείται μόνο η κατάσταση του κερατοειδούς αλλά βελτιώνεται και η όρασή του. Παρακάτω ακολουθεί video στο οποίο ο Διευθυντής του τμήματος Διαθλαστικής Χειρουργικής του Athens Eye Hospital Παναγιώτης Ζαφειράκης παρουσιάζει τοποθέτηση ενδοκερατικού δακτυλίου Ferrara με το σύστημα Femtosecond Laser της Technolas.