Απόφοιτος

Ιταλική Σχολή Αθηνών
Ιατρική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1992

Ειδικότητα (2001)

Παιδοφθαλμολογία (Γεν. Νοσοκομ. Παίδων Πεντέλης)
Χειρουργική Οφθαλμολογία (Γεν. Νοσοκ. Παμμακάριστος)

Μετεκπαίδευση

Moorfield's Eye Hospital

 

website: www.panagiotismatsis.gr

 

« Επιστροφή
Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα