Η θόλωση του κερατοειδούς στην παιδική ηλικία εμποδίζει την όραση και μπορεί, όπως και ο καταρράκτης, να οδηγήσει σε σοβαρή αμβλυωπία.

Η θόλωση του κερατοειδούς βρίσκεται μπροστά από την ίριδα, σε αντίθεση με τον καταρράκτη όπου η θόλωση βρίσκεται στον φακό και πίσω από την ίριδα. Οι συνέπειες όμως και των δύο για την όραση του παιδιού είναι οι ίδιες.

Η συνηθέστερη αιτία θόλωσης του κερατοειδούς στο παιδί είναι το γλαύκωμα. Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν διάφορα μεταβολικά νοσήματα (που συχνά είναι κληρονομικά και επηρεάζουν και άλλα όργανα του σώματος εκτός από το μάτι), κάποιες λοιμώξεις και τραυματισμούς.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε τη θόλωση. Αν οι θολερότητες καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση του θολωμένου κερατοειδούς και αντικατάστασή του από μόσχευμα. Αν και τέτοιες επεμβάσεις είναι δύσκολο να εκτελεστούν στα μικρά παιδιά, ίσως είναι η μόνη τους ελπίδα να διατηρήσουν κάποια χρήσιμη όραση.