Διαθλαστικές ανωμαλίες και παιδί

Τα περισσότερα από τα παιδιά που χρειάζονται γυαλιά έχουν τουλάχιστον ένα γονέα που ήδη φοράει γυαλιά και σε αυτό παίζει κάποιο ρόλο και η κληρονομικότητα. Αν και δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, φαίνεται λογικό να υπάρχει κληρονομική συσχέτιση, αφού οι λόγοι που προκαλούν μια διαθλαστική ανωμαλία έχουν να κάνουν κυρίως με την κατασκευή του ματιού.

Οι γονείς έχουν πάντα να καταθέσουν τη δική τους εμπειρία σχετικά με τη χρήση των γυαλιών. Τις περισσότερες φορές αναφέρουν ότι κάποια στιγμή στην παιδική τους ηλικία τούς χορηγήθηκαν γυαλιά, τα οποία στην αρχή φορούσαν περιστασιακά, στη συνέχεια όμως κατέληξαν να τα χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο με τελικό αποτέλεσμα τη συνεχή χρήση τους.

Οι διαθλαστικές ανωμαλίες περιλαμβάνουν τη μυωπία, την υπερμετρωπία, τον αστιγματισμό και την πρεσβυωπία, με την τελευταία να μην αφορά την παιδική ηλικία.

Η μυωπία

Η μυωπία

Η μυωπία είναι η συχνότερη διαθλαστική ανωμαλία. Σε αυτήν το παιδί, ενώ μπορεί να δει καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά του, δεν μπορεί να διακρίνει...

Περισσότερα

Η υπερμετρωπία

Η υπερμετρωπία

Υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία, όπου το παιδί δεν μπορεί να δει καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά του. Συχνά αναφέρεται ως το αντίθετο...

Περισσότερα


Αστιγματισμός

Αστιγματισμός

Αστιγματισμός είναι η κατάσταση κατά την οποία η διαθλαστική δύναμη του ματιού δεν είναι η ίδια σε όλους τους μεσημβρινούς, με αποτέλεσμα το αντικείμενο...

Περισσότερα