Όπως αναμένεται, η όραση είναι αρκετά προβληματική στα παιδιά με νυσταγμό. Παρόλα αυτά ο εγκέφαλος,

Όπως αναμένεται, η όραση είναι αρκετά προβληματική στα παιδιά με νυσταγμό. Παρόλα αυτά ο εγκέφαλος, που επεξεργάζεται τις εικόνες από τα μάτια, δεν καταλήγει με μια εικόνα που «κουνιέται». Το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο ως «θολή εικόνα» παρά ως «τρεμάμενη». Ο λόγος είναι ότι ο εγκέφαλος είναι ρυθμισμένος να καταστέλλει τις εικόνες που παράγονται, όταν τα μάτια βρίσκονται σε κίνηση, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα άτομα που δεν έχουν νυσταγμό.

Το πόσο σοβαρά είναι επηρεασμένη η όραση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του νυσταγμού.

Ορισμένα παιδιά έχουν λιγότερο έντονες κινήσεις, όταν κοιτάζουν προς τη μια πλευρά, και στρίβουν το κεφάλι αντίθετα, προκειμένου να δουν καλύτερα μπροστά τους. Έτσι, αν ο νυσταγμός μειώνεται π.χ. στην αριστερή βλεμματική θέση, το παιδί στρίβει το κεφάλι του προς τα δεξιά, ώστε τα μάτια να βρίσκονται αριστερά, όταν κοιτάζει μπροστά του.

Άλλα πάλι παιδιά προσπαθούν να αντισταθμίσουν την κίνηση του νυσταγμού κουνώντας παλινδρομικά το κεφάλι τους προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Και οι δύο αυτές συμπεριφορές, τις οποίες υιοθετούν τα παιδιά με νυσταγμό, βοηθούν στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της όρασης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποθαρρύνονται από τους γονείς ή τους δασκάλους.

Ο νυσταγμός επηρεάζει τη μακρινή όραση περισσότερο από την κοντινή και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, γιατί η ικανότητα για διάβασμα δεν θίγεται σημαντικά και τα παιδιά δεν εμφανίζουν μαθησιακά προβλήματα. Ακόμη και αν ο νυσταγμός είναι σοβαρός και το παιδί έχει μόνο 1/10 οπτική οξύτητα, τίποτε δεν το εμποδίζει να είναι ένας άριστος μαθητής και να διαπρέψει στις σπουδές του.