Η απόφραξη της δακρυικής οδού δεν είναι η μόνη αιτία που μπορεί να προκαλέσει αυξημένη έκκριση δακρύων σε ένα παιδί.

Η απόφραξη της δακρυικής οδού δεν είναι η μόνη αιτία που μπορεί να προκαλέσει αυξημένη έκκριση δακρύων σε ένα παιδί. Μάλιστα η δακρύρροια είναι ένα μάλλον μη ειδικό σύμπτωμα, που εμφανίζεται σε πολλές άλλες παθήσεις που προσβάλλουν το μάτι.

Η τριχίαση (μια κατάσταση κατά την οποία οι βλεφαρίδες έχουν φορά προς τα μέσα και προκαλούν ερεθισμό στον κερατοειδή), ξένα σώματα, τραυματική απόπτωση του επιθηλίου του κερατοειδούς, οι επιπεφυκίτιδες, διάφορες σπάνιες παθήσεις του κερατοειδούς και το γλαύκωμα (σοβαρότατη πάθηση, που συζητείται σε άλλο κεφάλαιο) εμφανίζουν δακρύρροια.

Όλες αυτές οι καταστάσεις όμως έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που βοηθούν να τις διακρίνουμε από την απλή απόφραξη της δακρυικής αποχέτευσης. Εξάλλου, αν η δακρυική οδός δεν είναι φραγμένη, η μύτη του παιδιού θα «τρέχει» ταυτόχρονα με τη δακρύρροια, σε αντίθεση με την απόφραξη, όπου τα δάκρυα υπερχειλίζουν και η μύτη παραμένει συνήθως «στεγνή».