Πρόγνωση της αμβλυωπίας

όσο μικρότερη είναι η ηλικία κατά την οποίαν αναγνωρίζεται η αμβλυωπία, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες επιτυχίας