Πρόγνωση της αμβλυωπίας

Oσο μικρότερη είναι η ηλικία κατά την οποίαν αναγνωρίζεται η αμβλυωπία, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες επιτυχίας

Όπως ήδη έχουμε τονίσει, όσο μικρότερη είναι η ηλικία κατά την οποίαν αναγνωρίζεται η αμβλυωπία, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες επιτυχίας.
Δεν είναι σπάνιο παιδιά ηλικίας 2 ετών με τόσο χαμηλή όραση στο ένα μάτι, ώστε να θεωρούνται νομικώς τυφλά εξαιτίας μιας αμβλυωπίας από στραβισμό, να εμφανίζουν πλήρη αποκατάσταση της όρασής τους μέσα σε διάστημα ενός μηνός.

Η παρακολούθηση του παιδιού από τον οφθαλμίατρο δεν θα πρέπει να σταματά με την αποκατάσταση της όρασης του αμβλυωπικού ματιού, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στραβισμού, όπου υπάρχει ο κίνδυνος της υποτροπής.

Η πραγματική πρόκληση είναι να αναγνωριστούν εκείνα τα παιδιά με αμβλυωπία, που δεν έχουν στραβισμό και στα οποία είναι εύκολο να διαφύγει της προσοχής των γονέων ή ακόμη και των παιδιάτρων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι το ένα μάτι είναι ασθενές.