Το γλαύκωμα στα πλαίσια άλλων παθήσεων

Οι περισσότερες περιπτώσεις γλαυκώματος στην παιδική ηλικία είναι μεμονωμένες και δεν συνδέονται με κάποιο άλλο νόσημα