Το γλαύκωμα στα πλαίσια άλλων παθήσεων

Οι περισσότερες περιπτώσεις γλαυκώματος στην παιδική ηλικία είναι μεμονωμένες και δεν συνδέονται με κάποιο άλλο νόσημα

Οι περισσότερες περιπτώσεις γλαυκώματος στην παιδική ηλικία είναι μεμονωμένες και δεν συνδέονται με κάποιο άλλο νόσημα. Υπάρχουν όμως μερικές εξαιρέσεις στα πλαίσια ορισμένων πολύ σπάνιων συνδρόμων.

Το σύνδρομο Sturge-Weber, μια πολύ σπάνια διαταραχή που είναι παρούσα κατά τη γέννηση, με νευρολογικά προβλήματα και έναν χαρακτηριστικό κόκκινο αποχρωματισμό στο δέρμα του προσώπου, που σταματά απότομα στη μέση γραμμή, μπορεί να συνοδεύεται από ετερόπλευρο συγγενές γλαύκωμα στην ίδια πλευρά.

Διάφορα σπάνια κληρονομικά σύνδρομα, όπως τα σύνδρομα Axenfeld-Rieger και Lowe, με ανωμαλίες στην ίριδα, στα οστά και στα δόντια, επίσης συνοδεύονται από γλαύκωμα. Το σύνδρομο Lowe εμφανίζεται κυρίως στα αγόρια και περιλαμβάνει ακόμη καταρράκτη, βλάβες στα νεφρά και καθυστέρηση της ανάπτυξης.

Η ανιριδία είναι μια πολύ σπάνια κατάσταση, κατά την οποία απουσιάζει η ίριδα (το χρωματιστό τμήμα του ματιού). Οι γονείς μπορεί να προσέξουν ότι τα μάτια του παιδιού τους είναι ιδιαίτερα σκούρα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουν είναι μια τεράστια κόρη.

Η ανιριδία συνοδεύεται από θόλωση του κερατοειδούς, καταρράκτη, νυσταγμό και γλαύκωμα. Δεν υπάρχει θεραπεία και έτσι η όραση σε αυτά τα παιδιά θα κυμαίνεται γύρω στο 1/10 για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ένα σημείο προσοχής στα παιδιά με ανιριδία είναι ότι ορισμένα από αυτά εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα για κακοήθη όγκο στα νεφρά (όγκος Wilm), με αποτέλεσμα να απειλείται άμεσα η ζωή τους.