Αν και οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο μπορούν να οδηγήσουν σε άριστα αποτελέσματα σε ενήλικες ή μεγάλα παιδιά, δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για μικρότερα παιδιά, όπου το επίπεδο συνεργασίας είναι χαμηλό.