Αν και οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο μπορούν να οδηγήσουν σε άριστα αποτελέσματα σε ενήλικες ή μεγάλα παιδιά, δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για μικρότερα παιδιά, όπου το επίπεδο συνεργασίας είναι χαμηλό.

Αν και οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο μπορούν να οδηγήσουν σε άριστα αποτελέσματα σε ενήλικες ή μεγάλα παιδιά, δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για μικρότερα παιδιά, όπου το επίπεδο συνεργασίας είναι χαμηλό.

Η μέθοδος εκλογής για τη συνταγογράφηση γυαλιών σε μικρότερα παιδιά είναι η σκιασκοπία.

Πρόκειται για μια σχετικά απλή διαδικασία, που βασίζεται στην αρχή της εξουδετέρωσης, με σκοπό τον προσδιορισμό της δύναμης των φακών που χρειάζεται ο ασθενής.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας ένα ειδικό όργανο χειρός, το σκιασκόπιο, ο οφθαλμίατρος προβάλλει μια δέσμη φωτός στην κόρη του ματιού του παιδιού. Στη συνέχεια κινεί τη δέσμη, παρατηρώντας μέσα από το ίδιο το σκιασκόπιο την κατεύθυνση προς την οποία μετακινείται η αντανάκλαση της δέσμης στον βυθό του ματιού, ενώ παράλληλα δοκιμάζει φακούς που τοποθετεί μπροστά από το μάτι του παιδιού. Όταν η κίνηση της αντανάκλασης εξουδετερωθεί, αυτό σημαίνει ότι ο τοποθετημένος φακός (ή φακοί) αντιστοιχεί στη συνταγή γυαλιών του παιδιού.

Η  σκιασκοπία αποτελεί μια ιδιαίτερα αξιόπιστη μέθοδο για όλες τις διαθλαστικές ανωμαλίες.