Η συνταγογράφηση γυαλιών και φακών επαφής στην παιδική ηλικία


Η διάθλαση στα μεγαλύτερα παιδιά

Η διάθλαση στα μεγαλύτερα παιδιά

Σε μεγάλα παιδιά και ενήλικες ο συνηθέστερος τρόπος για να συνταγογραφήσουμε γυαλιά είναι να δοκιμάσουμε διάφορους φακούς μπροστά από τα μάτια τους, ρωτώντας...

Mehr

Η διάθλαση στα μικρότερα παιδιά

Η διάθλαση στα μικρότερα παιδιά

Αν και οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο μπορούν να οδηγήσουν σε άριστα αποτελέσματα σε ενήλικες ή μεγάλα παιδιά, δυστυχώς δεν ισχύει...

Mehr


Xρήση σταγόνων κατά τη διάθλαση των παιδιών

Xρήση σταγόνων κατά τη διάθλαση των παιδιών

Προκειμένου η διάθλαση να πραγματοποιηθεί σωστά, πρέπει πριν από την έναρξη της όλης διαδικασίας να εξασφαλισθεί η προσωρινή παράλυση της προσαρμογής (κυκλοπληγία).

Mehr

Οι βαθμοί της διαθλαστικής ανωμαλίας

Οι βαθμοί της διαθλαστικής ανωμαλίας

Η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός, καθώς επίσης και οι φακοί που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωσή τους, μετρώνται σε διοπτρίες.

Mehr


Η συνταγή των γυαλιών

Η συνταγή των γυαλιών

Κάθε συνταγή γυαλιών αποτελείται από αριθμούς, που περιγράφουν τη διαθλαστική ανωμαλία χωριστά για κάθε μάτι.

Mehr

Η κατασκευή των γυαλιών

Η κατασκευή των γυαλιών

Πέρα από την ορθότητα της ιατρικής συνταγής σημαντικό ρόλο παίζουν και τα γυαλιά (δηλαδή ο σκελετός και οι φακοί) που θα φορέσει τελικά το παιδί.

Mehr


Φακοί επαφής και παιδί

Φακοί επαφής και παιδί

Οι φακοί επαφής είναι ένα πολύτιμο δημιούργημα της τεχνολογίας, που επιλύει ορισμένα από τα προβλήματα των γυαλιών, όπως οι κοσμητικοί λόγοι και η πρακτικότητα.

Mehr

Διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser

Διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser

Τα τελευταία χρόνια η χρήση ειδικών ακτίνων Laser (excimer Laser) έφερε νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών, με μόνιμα αποτελέσματα.

Mehr