Προκειμένου η διάθλαση να πραγματοποιηθεί σωστά, πρέπει πριν από την έναρξη της όλης διαδικασίας να εξασφαλισθεί η προσωρινή παράλυση της προσαρμογής (κυκλοπληγία).