Προκειμένου η διάθλαση να πραγματοποιηθεί σωστά, πρέπει πριν από την έναρξη της όλης διαδικασίας να εξασφαλισθεί η προσωρινή παράλυση της προσαρμογής (κυκλοπληγία).

Προκειμένου η διάθλαση να πραγματοποιηθεί σωστά και η συνταγή των γυαλιών που θα προκύψει να είναι ακριβής, πρέπει πριν από την έναρξη της όλης διαδικασίας να εξασφαλισθεί η προσωρινή παράλυση της προσαρμογής (κυκλοπληγία).

Αυτό επιτυγχάνεται με κολλύρια που παραλύουν την προσαρμογή, ενώ ταυτόχρονα διαστέλλουν την κόρη διευκολύνοντας και τη σκιασκοπία και τη βυθοσκόπηση που θα ακολουθήσουν.

Τα κολλύρια, η δοσολογία και οι ιδιότητές τους έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα.

Σημαντικό είναι να ενημερωθούν οι γονείς ότι κατά τη διάρκεια της δράσης των κολλυρίων η όραση του παιδιού θα είναι θολή. Η διάρκεια ποικίλλει από άτομο σε άτομο και είναι συνήθως μεγαλύτερη σε παιδιά με ανοιχτόχρωμα μάτια παρά σε αυτά με σκουρόχρωμα.

Πιθανές παρενέργειες αυτών των κολλυρίων περιλαμβάνουν ερυθρότητα προσώπου, πυρετό, τάση για εμετό και αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού, αλλά είναι σπάνιες, ιδιαίτερα αν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη δοσολογία.