Νυσταγμός


Νυσταγμός και όραση

Νυσταγμός και όραση

Όπως αναμένεται, η όραση είναι αρκετά προβληματική στα παιδιά με νυσταγμό. Παρόλα αυτά ο εγκέφαλος,

Mehr

Αιτίες του νυσταγμού

Αιτίες του νυσταγμού

Ο νυσταγμός είναι συνήθως ιδιοπαθής, δηλαδή δεν είναι γνωστά τα αίτια που τον προκάλεσαν.

Mehr


Ειδικοί τύποι νυσταγμού

Ειδικοί τύποι νυσταγμού

Spasmus nutans, Λανθάνων νυσταγμός, Φυσιολογικοί

Mehr

Θεραπεία του νυσταγμού

Θεραπεία του νυσταγμού

Παιδιά με νυσταγμό συχνά έχουν και στραβισμό, αμβλυωπία και διαθλαστικές ανωμαλίες

Mehr