Θεραπεία του νυσταγμού

Παιδιά με νυσταγμό συχνά έχουν και στραβισμό, αμβλυωπία και διαθλαστικές ανωμαλίες