Ειδικοί τύποι νυσταγμού

Spasmus nutans,
Λανθάνων νυσταγμός,
Φυσιολογικοί