Παιδιά με νυσταγμό συχνά έχουν και στραβισμό, αμβλυωπία και διαθλαστικές ανωμαλίες

Παιδιά με νυσταγμό συχνά έχουν και στραβισμό, αμβλυωπία και διαθλαστικές ανωμαλίες. Όλα αυτά τα προβλήματα διορθώνονται με τους ίδιους τρόπους όπως και στα παιδιά χωρίς νυσταγμό.

Αν και αυτές οι μέθοδοι ποτέ δεν θα οδηγήσουν την όραση στα φυσιολογικά επίπεδα (αφού θα παραμείνει το στοιχείο του νυσταγμού), εντούτοις είναι απαραίτητες, για να βελτιωθεί η όραση του παιδιού όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αν ένα παιδί έχει προσαρμοστική εσωτροπία, τα χορηγούμενα γυαλιά αμβλύνουν την εντύπωση των κινήσεων του νυσταγμού βελτιώνοντας την εμφάνισή του. Η προσθήκη κάποιου χρώματος στους φακούς των γυαλιών του μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Οι εγχειρήσεις στραβισμού πραγματοποιούνται όπως ακριβώς και στα παιδιά χωρίς νυσταγμό και η ανώμαλη στάση του κεφαλιού μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά με νυσταγμό αλλά με φυσιολογική στάση της κεφαλής γενικά δεν συνιστώνται.

Επειδή ο νυσταγμός επιδεινώνεται σε καταστάσεις συναισθηματικού στρες, διάφορες φαρμακευτικές θεραπείες έχουν επίσης προταθεί για την αντιμετώπισή του.