Τμήμα Οφθαλμικής Ιστοπαθολογίας

Βιοψία του επιπεφυκότα.

Υπάρχουν παθήσεις του επιπεφυκότα των οποίων η διάγνωση δεν μπορεί να γίνει μόνο με βάση τα συμπτώματα ή την κλινική εξέταση με τη σχισμοειδή λυχνία του ασθενούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται μόνο με βιοψία του επιπεφυκότα.

Κατά τη διάρκεια της βιοψίας παίρνουμε με τοπική αναισθησία και εντελώς ανώδυνα, ένα μικρό κομμάτι από τον επιπεφυκότα του ματιού (μεγέθους 3 χ 3 mm) το οποίο υποβάλλεται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν το εξετάζουμε κάτω από το μικροσκόπιο. Βιοψία του επιπεφυκότα χρειάζεται στις χρόνιες επιπεφυκίτιδες οι οποίες συνήθως είναι αυτοάνοσες και σε ύποπτες για κακοήθεια εξεργασίες.

Το δείγμα εξετάζεται είτε ιστολογικά είτε ανοσοϊστολογικά.

Στην ιστολογική εξέταση του δείγματος εξετάζουμε την ιστική αρχιτεκτονική του επιπεφυκότα καθώς και τον τύπο των κυττάρων που συμμετέχουν στη βλάβη.

Στην ανοσοϊστοχημική εξέταση του δείγματος ανιχνεύουμε με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού (άμεσου ή έμμεσου) διάφορους επιφανειακούς κυτταρικούς δείκτες ή ανοσοφαιρίνες.

Φωτογραφία 1: Χρώση Giemsa. Ιστολογική εικόνα μαστοκυττάρων στο επιθήλιο του επιπεφυκότα σε ασθενή με ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα.

 

Φωτογραφία 2. Χρώση H-E. Ιστολογική εικόνα ιοσυνοφύλων στο στρώμα του επιπεφυκότα σε ασθενή με ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα.

 

Φωτογραφία 3. Χρώση H-E. Ιστολογική εικόνα μη τυροειδοποιημένου κοκκιώματος στο στρώμα του επιπεφυκότα σε ασθενή με οφθαλμική σαρκοείδωση.

 

Φωτογραφία 4.  Έμμεσος ανοσοφθορισμός: Γραμμοειδής εναπόθεση IgG ανοσοσφαιρίνης στη βασική μεμβράνη του επιπεφυκότα σε ασθενή με οφθαλμικό ουλώδες πεμφιγοειδές.

 

Φωτογραφία 5.  Έμμεσος ανοσοφθορισμός: αρνητική βιοψία επιπεφυκότα για οφθαλμικό ουλώδες πεμφιγοειδές.

 

Φωτογραφία 6.  Έμμεσος ανοσοφθορισμός: διπλή γραμμοειδής εναπόθεση IgΕ ανοσοσφαιρίνη στη βασική μεμβράνη του επιπεφυκότα σε ασθενή με οφθαλμικό ομαλό λειχήνα.

 

Φωτογραφία 7.  Ανοσοϊστοχημεία με Ανοσοϋπεροξιδάση: Γραμμοειδής εναπόθεση IgΜ ανοσοσφαιρίνη στη βασική μεμβράνη του επιπεφυκότα σε ασθενή με οφθαλμικό ουλώδες πεμφιγοειδές.