Φλεγμονές

Παρά το μικρό του μέγεθος το μάτι είναι εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο, με χιτώνες και δομές που, υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων, μπορούν να αναπτύξουν φλεγμονές.

Οι φλεγμονές αυτές μπορεί να είναι οξείες ή χρόνιες, ήπιες ή σοβαρές, και μερικές φορές μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στην όραση.

ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΔΕΣ

ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΔΕΣ

Η φλεγμονή των βλεφάρων λέγεται βλεφαρίτιδα και είναι η αιτία ιδιαίτερα ενοχλητικών συμπτωμάτων ερεθισμού, δακρύρροιας και ερυθρότητας.

Περισσότερα

ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΕΣ

ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΕΣ

Ο επιπεφυκότας είναι η μεμβράνη που επενδύει το πρόσθιο τμήμα του βολβού του ματιού, συνεχίζοντας μέχρι και την έσω επιφάνεια των βλεφάρων.

Περισσότερα


ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΕΣ

ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΕΣ

Ο κερατοειδής είναι ο διαφανής ιστός που αποτελεί το πρόσθιο θολωτό τμήμα του ματιού, μπροστά από την ίριδα. Φλεγμονές του κερατοειδούς μπορεί να προκληθούν

Περισσότερα

ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΕΣ

ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΕΣ

Αν θεωρήσουμε (υπεραπλουστευτικά) το μάτι σαν ένα μπαλάκι, το τοίχωμά του αποτελείται από τρεις χιτώνες. Εσωτερικά βρίσκεται ο αμφιβληστροειδής, ενδιάμεσα

Περισσότερα