Πώς προκαλείται το γλαύκωμα;

 

Ένα κάποιο επίπεδο πίεσης είναι απαραίτητο για το μάτι, ώστε να διατηρεί το σχήμα και τη λειτουργικότητά του. Αν όμως αυτή η ενδοφθάλμια πίεση αυξηθεί πάνω από κάποια όρια, τότε μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει βλάβη στο οπτικό νεύρο, είτε με απευθείας επίδραση στην οπτική θηλή (το σημείο από το οποίο εξέρχεται το οπτικό νεύρο από το μάτι), είτε στραγγαλίζοντας τα μικρά αγγεία που το τρέφουν.

Υπεύθυνο για την πίεση του ματιού είναι ένα υγρό που λέγεται υδατοειδές. Το υδατοειδές υγρό βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς ανανέωσης. Όσο δηλαδή υδατοειδές υγρό παράγεται από το μάτι, ίδια ποσότητα υδατοειδούς απομακρύνεται από το αποχετευτικό σύστημα του ματιού επιτυγχάνοντας έτσι μια δυναμική ισορροπία.

Tο αποχετευτικό σύστημα του ματιού ονομάζεται γωνία και βρίσκεται στη συμβολή της ίριδας (του χρωματιστού τμήματος του ματιού) και της έσω επιφάνειας του κερατοειδούς, 360ο κυκλικά. Αν για οποιονδήποτε λόγο το αποχετευτικό σύστημα δεν μπορεί να απομακρύνει επαρκή ποσότητα του υδατοειδούς, τότε το παραγόμενο υγρό συσσωρεύεται αυξάνοντας την πίεση στο μάτι.

Οι περισσότερες σύγχρονες θεραπείες για το γλαύκωμα στοχεύουν σε βελτίωση της βατότητας της γωνίας είτε με φάρμακα ή Laser, είτε επεμβατικά.

Αυξημένη πίεση στο μάτι σημαίνει υποχρεωτικά και γλαύκωμα;

Τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης μεταξύ 12 και 22 mmHg θεωρούνται γενικά φυσιολογικές. Το πόσο χαμηλή όμως πρέπει να είναι η πίεση ώστε να θεωρείται ασφαλής εξαρτάται από το συγκεκριμένο ασθενή. Τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης που θεωρούνται «εντός φυσιολογικών ορίων» μπορεί να προκαλέσουν γλαύκωμα σε ορισμένους ασθενείς (Γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης).

Αντίθετα κάποια άτομα μπορεί να έχουν υψηλότερη πίεση από τη φυσιολογική, χωρίς να έχει προκληθεί εμφανής βλάβη στο οπτικό νεύρο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται οφθαλμική υπερτονία και απαιτεί στενή παρακολούθηση για τυχόν μετάπτωση σε συμπτωματική νόσο, ενώ ενδεχομένως να χρειαστεί προληπτικά και φαρμακευτική αγωγή.