Καταρράκτης

Καταρράκτης ονομάζεται η θόλωση του φακού του ματιού. Εκδηλώνεται στα πλαίσια της φυσιολογικής γήρανσης του οργανισμού, αλλά μπορεί να προκληθεί και από νοσήματα ή τραυματισμούς, ενώ σπάνια υπάρχει εκ γενετής (συγγενής καταρράκτης). Δεν αντιμετωπίζεται ούτε προλαμβάνεται με φάρμακα, και ο μόνος τρόπος θεραπείας είναι η αφαίρεση του θολωμένου φακού και η αντικατάστασή του από τεχνητό.

Ο φυσικός φακός του ματιού βρίσκεται πίσω από την ίριδα (το χρωματιστό τμήμα του ματιού), μέσα σε ένα διαφανή σάκο που λέγεται περιφάκιο.

Η χειρουργική του καταρράκτη μέχρι σήμερα

Η τεχνική αφαίρεσης του καταρράκτη έχει περάσει από πολλά στάδια εξέλιξης.

Αρχικά οι επεμβάσεις γίνονταν με αφαίρεση του φακού μαζί με το περιφάκιο. Η μέθοδος αυτή, που λέγεται ενδοπεριφακική, περιελάμβανε μεγάλες χειρουργικές τομές, πολλά ράμματα και συνοδευόταν από υψηλά ποσοστά επιπλοκών. Σε μια επόμενη τεχνική, την εξωπεριφακική, έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί το περιφάκιο με αφαίρεση ακέραιου του φακού μέσα από μια αρκετά μεγάλη χειρουργική τομή (10-12mm), που και αυτή χρειαζόταν ράμματα.

Η πραγματική επανάσταση ήλθε με τη φακοθρυψία, μια ελάχιστα τραυματική για το μάτι τεχνική, κατά την οποία μέσα από δύο τομές μικρότερες από 2-3mm και με τα κατάλληλα εργαλεία ο χειρουργός οφθαλμίατρος δημιουργεί ένα κυκλικό άνοιγμα στο πρόσθιο περιφάκιο (καψουλόρηξη), και με τη χρήση υπερήχων και μιας ειδικής αντλίας κατακερματίζει και αναρροφά τον θολωμένο φακό, αφήνοντας τον σάκο «κενό» και έτοιμο να δεχθεί τον ειδικά κατασκευασμένο τεχνητό φακό. Στα μεγάλα πλεονεκτήματα της φακοθρυψίας περιλαμβάνονται η απουσία ραμμάτων και ο βραχύς χρόνος ανάρρωσης.

Η νέα εποχή στη χειρουργική του καταρράκτη ξεκινά από το Athens Eye Hospital

Παρά τα πλεονεκτήματά της η φακοθρυψία παραμένει μια δύσκολη τεχνική και απαιτεί μεγάλη εμπειρία και επιδεξιότητα από τον χειρουργό. Η εγχείρηση καταρράκτη δεν είναι απλά η αφαίρεση του θολωμένου φακού και η αντικατάστασή του με έναν τεχνητό. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία και πολλές παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη, αν θέλουμε να επιτύχουμε τη βέλτιστη όραση.

Στο Athens Eye Hospital πραγματοποιείται ένας εκτενέστατος προεγχειρητικός έλεγχος, που καθορίζει το είδος και όλες τις παραμέτρους της επέμβασης. Έτσι κάθε εγχείρηση καταρράκτη είναι μοναδική και προσαρμοσμένη ειδικά στον συγκεκριμένο ασθενή.

Στον προεγχειρητικό έλεγχο περιλαμβάνονται:

  • Μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς για τον καθορισμό του είδους της επέμβασης.
  • Τοπογραφία κερατοειδούς, ώστε να υπολογιστεί η βέλτιστη θέση των χειρουργικών τομών για αποφυγή μετεγχειρητικού αστιγματισμού.
  • Οπτική τομογραφία ωχράς κηλίδας για αποκάλυψη υποκείμενων παθήσεων και για πρόβλεψη της όρασης που θα επιτευχθεί μετεγχειρητικά.
  • Μέτρηση του αξονικού μήκους του οφθαλμού με δύο τρόπους, τόσο με την κλασική βιομετρία υπερήχων, όσο και με τη νέα υπερσύγχρονη laser βιομετρία, για τον υπολογισμό της δύναμης του τεχνητού φακού.

Η εγχείρηση καταρράκτη γίνεται με τοπική αναισθησία με σταγόνες και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

Οι χειρουργοί του Athens Eye Hospital είναι από τους πλέον έμπειρους και ικανούς διεθνώς, έχοντας εκτελέσει χιλιάδες επεμβάσεις σε οφθαλμολογικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και ικανοποίησης του ασθενούς.

Οι τεχνητοί φακοί (ενδοφακοί) που τοποθετούνται είναι κορυφαίας ποιότητας και μετά την επέμβαση αντιμετωπίζονται όχι μόνον οι διαθλαστικές ανωμαλίες, όπως η μυωπία ή ό αστιγματισμός, αλλά και η πρεσβυωπία.

Επαναστατική LASER τεχνολογία στη χειρουργική του καταρράκτη, μόνο στο Athens Eye Hospital

Το Athens Eye Hospital πρωτοπορεί διεθνώς με τη χρήση της τεχνολογίας Femtosecond LASER στα πιο κρίσιμα στάδια μιας εγχείρησης καταρράκτη.

Οι τομές στον κερατοειδή, η καψουλόρηξη και ο κατακερματισμός του θολωμένου φακού γίνονται από το ειδικό Laser, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα κατά την επέμβαση.

Οι τομές γίνονται στην ιδανική θέση για την εξάλειψη κάθε αστιγματισμού, ενώ το μέγεθός τους μπορεί να ελαττωθεί ως και το 1 mm, με αποτέλεσμα την ταχύτατη σύγκλεισή τους μετά το πέρας της επέμβασης.

Η καψουλόρηξη (δηλ. το άνοιγμα στο περιφάκιο από το οποίο θα απορροφηθεί ο θολωμένος φακός) βρίσκεται ιδανικά στο κέντρο και έχει κάθε φορά τέλειο κυκλικό σχήμα, κάτι που δύσκολα μπορεί να επιτύχει ανθρώπινο χέρι.

Ο κατακερματισμός του φακού γίνεται αυτόματα και με τον λιγότερο παρεμβατικό για το μάτι τρόπο, προετοιμάζοντας άριστα τις συνθήκες για να ξεκινήσει ο χειρουργός τη φακοθρυψία και την αναρρόφηση των κομματιών του φακού.

 

Η υψηλότερη τεχνολογία στα χέρια έμπειρων χειρουργών.

 

 

Χρήση του Femtosecond Laser

 

Συχνές Ερωτήσεις για τον Καταρράκτη

 

Τι είναι ο καταρράκτης; Αιτιολογία.

Τι είναι ο καταρράκτης; Αιτιολογία.

Καταρράκτης είναι η θόλωση του φυσικού φακού του ματιού, που βρίσκεται πίσω από την ίριδα και φυσιολογικά είναι διαυγής. Είναι πολύ συνηθισμένη πάθηση

Περισσότερα

Ποιά είναι τα συμπτώματα του καταρράκτη;

Ποιά είναι τα συμπτώματα του καταρράκτη;

Τα κύρια συμπτώματα είναι: - Θάμπωμα με προοδική μείωση της όρασης για μακριά ή για κοντά. Η όραση γίνεται ολοένα και λιγότερο σαφής. - Λάμψεις και αντανακλάσεις

Περισσότερα


Πότε πρέπει να αντιμετωπίζεται ο καταρράκτης;

Πότε πρέπει να αντιμετωπίζεται ο καταρράκτης;

Η αντιμετώπιση μπορεί να αποφασιστεί, όταν ο καταρράκτης αρχίζει να προκαλεί τέτοια ενόχληση στην ποιότητα της όρασης, με συνέπεια την δημιουργία προβλημάτων

Περισσότερα

Η προεγχειρητική εξέταση των ματιών

Η προεγχειρητική εξέταση των ματιών

Η εξέταση των ματιών πριν την επέμβαση γίνεται για να διαπιστωθεί η συνολική κατάσταση των ματιών, το είδος του καταρράκτη καθώς και για να γίνουν οι απαραίτητες

Περισσότερα


Πως γίνεται η επέμβαση;

Πως γίνεται η επέμβαση;

Στις μέρες μας ο καταρράκτης αφαιρείται με την τεχνική της φακοθρυψίας με υπερήχους. Μέσα από μια μικρή τομή 2-3 χιλ. και με την βοήθεια στιλεού που εκπέμπει

Περισσότερα

Νεότερες τεχνολογίες για την αφαίρεση του καταρράκτη

Νεότερες τεχνολογίες για την αφαίρεση του καταρράκτη

Στα κέντρα μας εφαρμόζονται όλες οι νεότερες τεχνικές για την χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη. Αρκετές από αυτές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, πιλοτικά

Περισσότερα


Νεότεροι ενδοφακοί

Νεότεροι ενδοφακοί

Στα κέντρα μας τοποθετούνται όλοι οι ενδοφακοί τελευταίας τεχνολογίας όπως: Πολυεστιακοί ενδοφακοί για την διόρθωση τόσο της μακρινής όσο και της κοντινής

Περισσότερα

Την ημέρα της επέμβασης

Την ημέρα της επέμβασης

Συνιστάται πάντα ο ασθενής να συνοδεύεται από κάποιον συγγενή ο οποίος και θα μεταφέρει από και προς την κλινική. Ο χρόνος παραμονής στην κλινική θα είναι

Περισσότερα


Μετά την επέμβαση

Μετά την επέμβαση

Ο ασθενής παραμένει στην ανάρρωση για πολύ λίγο και φεύγει όταν ο ίδιος αισθανθεί καλά. Ο χειρουργός οφθαλμίατρος θα χορηγήσει τα κατάλληλα κολλύρια τα

Περισσότερα

Ποιά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Ποιά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Η τεχνική αφαίρεσης του καταρράκτη μέσα από μικροσκοπική τομή με σταγόνες προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Με την τεχνική αυτή ο ασθενής επιστρέφει στην

Περισσότερα


Η θόλωση του περιφακίου ή δευτερογενής καταρράκτης

Η θόλωση του περιφακίου ή δευτερογενής καταρράκτης

Δείτε το video Στην περίπτωση της θόλωσης της μεμβράνης (περιφάκιο) που αφήνουμε για να τοποθετηθεί ο ενδοφακός μετά την αφαίρεση του καταρράκτη και

Περισσότερα

Πρόληψη - Συμβουλές

Πρόληψη - Συμβουλές

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συμβουλές για πρόληψη που ν’αφορούν στον καταρράκτη. Οταν υπάρχει ένδειξη θα πρέπει να επεμβαίνουμε στο σωστό χρόνο ώστε να αποφύγουμε

Περισσότερα


Ενημερωτικό Έντυπο Καταρράκτη

Ενημερωτικό Έντυπο Καταρράκτη

Δείτε το ενημερωτικό μας Έντυπο Καταρράκτη(20 σελίδες, τύπου pdf)

Περισσότερα