Νεότερες τεχνολογίες για την αφαίρεση του καταρράκτη

Στα κέντρα μας εφαρμόζονται όλες οι νεότερες τεχνικές για την χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη. Αρκετές από αυτές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, πιλοτικά σε παγκόσμιο επίπεδο στο κέντρο μας. Αυτές περιλαμβάνουν την αμφίχειρη ψυχρή φακοθρυψία, κατά την οποία χρησιμοποιούνται υπέρηχοι χαμηλής ενέργειας, με σκοπό τη λιγότερη έκθεση των οφθαλμικών ιστών σε θερμικά φαινόμενα, τομές μικρότερες από 2 χιλ. και πιο άμεση αποκατάσταση της όρασης. Για την τεχνική αυτή ( MICS) χρησιμοποιήθηκε νέο λογισμικό που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στο κέντρο μας για την εταιρεία Baush & Lomb.

Επίσης, νεότερες τεχνικές και τεχνολογίες (Acqualase) που χρησιμοποιούν νερό σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση και που υδρολύουν τον καταρρακτικό φακό με σκοπό την πλήρη αποφυγή θερμικών φαινομένων στους οφθαλμικούς ιστούς.