Μελάνωμα

Είναι ο πλέον διαδεδομένος ενδοφθάλμιος όγκος στους ενήλικες.

Σχεδόν πάντα αφορά το ένα μόνο μάτι και μπορεί να εντοπίζεται στο χοριοειδή, το ακτινωτό σώμα ή την ίριδα.

Μπορεί να είναι πρωτοπαθές, ή να αποτελεί εξαλλαγή μελαγχρωστικού σπίλου.

Συχνά αποτελεί τυχαίο εύρημα σε μια οφθαλμολογική εξέταση, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη σημασία που έχουν οι περιοδικές εξετάσεις ρουτίνας, μια και μπορούν να προλάβουν καταστάσεις απειλητικές για την όραση ή ακόμη και για τη ζωή.

Η ανεύρεση ενός τέτοιου σπίλου επιβάλλει τη φωτογράφισή του και την παρακολούθησή του σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τυχόν μεταβολές στο μέγεθος ή την υφή του.

Το μελάνωμα του χοριοειδούς είναι συνήθως ασυμπτωματικό, μπορεί όμως να δώσει συμπτώματα, όπως μείωση ή απώλεια της όρασης, μεταμορφοψία (παραμόρφωση των αντικειμένων) λόγω προσβολής του αμφιβληστροειδούς στην περιοχή της ωχράς κηλίδας κ.α.

Η υποψία κακοήθους μελανώματος καθιστά απαραίτητες πρόσθετες εξετάσεις, όπως φλουοραγγειογραφία, oπτική τομογραφία συνοχής (OCT), υπερηχογράφημα του οφθαλμού και μαγνητική τομογραφία κόγχου.

Επειδή το μελάνωμα είναι όγκος υψηλής κακοήθειας, πρέπει να παρακολουθείται στενά για τον κίνδυνο μεταστάσεων, ιδιαίτερα στο ήπαρ και στον πνεύμονα.

Οι τρόποι θεραπείας του μελανώματος χοριοειδούς περιλαμβάνουν ακτινοθεραπεία με πρωτόνια, βραχυθεραπεία με ειδικές πλάκες ραδιενεργού υλικού που ακτινοβολούν τον όγκο, φωτοπηξία με Laser ΤΤΤ (transpupillary thermotherapy), μέχρι και αφαίρεση (εξόρυξη) του οφθαλμού.

Το Athens Eye Hospital αποτελεί ένα κέντρο αναφοράς για το μελάνωμα του χοριοειδούς όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Το Athens Eye Hospital πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση του μελανώματος χοριοειδούς. Ο πρωτοποριακός τρόπος χειρουργικής αντιμετώπισης του μελανώματος περιλαμβάνει την ενδοβολβική αφαίρεσή του. Κατά την επέμβαση αυτή γίνεται υαλοειδεκτομή (δηλ. αφαίρεση του ζελέ του ματιού) και αφού αποκολληθεί τεχνητά ο αμφιβληστροειδής και αποκαλυφθεί ο υποκείμενος όγκος τότε με ειδικό εργαλείο αφαιρείται ο όγκος μέχρι τα υγιή όρια του χοριοειδούς και μέχρι το σκληρό λευκό χιτώνα κάτω από τον χοριοειδή. Παραλλαγή της τεχνικής της χοριοειδεκτομής είναι η ρετινοχοριοειδεκτομή κατά την οποία μαζί με το όγκο αφαιρείται και ο αμφιβληστροειδής χιτώνας στην περίπτωση που υπάρχει διήθηση του πάνω από το μελάνωμα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η διατήρηση του βολβού αλλά κυριότερα η διατήρηση της όρασης του ασθενούς. Ετσι οι ασθενείς με μελάνωμα διατηρούν καλή ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο. Η επέμβαση αυτή ενδείκνυται ακόμα και για πολύ μεγάλους όγκους που βρίσκονται στις κεντρικές περιοχές του βυθού του ματιού και που απειλούν την όραση.

Το υλικό που λαμβάνεται κατά την χειρουργική εξαίρεση του όγκου μελετάται τόσο ιστολογικά για την ακριβή διάγνωση και τον τύπο του μελανώματος όσο και γενετικά, όπου εντοπίζονται γονίδια του μελανώματος που συνδέονται στατιστικά με κίνδυνο μεταστάσεων.

Η χειρουργική αυτή επέμβαση γίνεται από ελάχιστα κέντρα στον κόσμο και για τον λόγο αυτό το Athens Eye Hospital αποτελεί σημαντικό κέντρο αναφοράς.