Τα ακάρεα Demodex είναι παράσιτα που ζούνε στον ανθρώπινο οργανισμό και συνηθως παρατηρούνται στην περιοχή της μύτης και των βλεφάρων. ‘Έχουν μέγεθος 50-350μm, ζούνε και αναπτύσσονται στις εξόδους των βλεφαρίδων και στους θύλακες των τριχών, όπως και στην βάση των μεϊβομιανών αδένων. Τρέφονται με κυτόπλασμα και με τις εκκρίσεις από την γύρω περιοχή.

 

 Βλεφαρίδα με Demodex

 

Στην περίπτωση της ξηροφθαλμίας, τα Demodex μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων και στην χρόνια βλεφαρίτιδα και φλεγμονή. Ο ιατρός σας μπορεί να διαγνώσει στη σχισμοειδή λυχνία τα πρώτα σημάδια της φλεγμονής από τα παράσιτα Demodex. Με τη βοήθεια μικροσκοπίου μπορεί μετά να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του παράσιτου Demodex. Το βακτήριο Bacillus oleronius λειτουργεί συνήθως ως συμπαθογόνο στην ανάπτυξη της βλεφαρίτιδας και συνυπάρχει με τα ακάρεα Demodex. Παράγει ένζυμα τα οποία διασπούν τα λιπίδια, ενισχύοντας έτσι το σύνδρομο της ξηροφθαλμίας ακόμα περισσότερο.