Παρέσεις οφθαλμοκινητικών νεύρων, τραύματα, θυροειδική οφθαλμοπάθεια. Τα πιο πολλά από τα νοσήματα των ενηλίκων συνοδεύονται από διπλωπία.

Μια μεγάλη κατηγορία ενηλίκων ασθενών μπορεί να βοηθηθεί από το τμήμα μας:

1. Περιπτώσεις διπλωπίας μετά παρέσεις νεύρων όπως απαγωγό, τροχιλιακό, κοινό κινητικό, οφειλόμενες σε νευρολογικά νοσήματα ή σε τραυματισμούς και λοιμώξεις.

2. Ασθενείς με προβλήματα στο θυροειδή τους και διπλωπία. Οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονται εφόσον έχει προηγουμένως ρυθμιστεί η θυροειδική τους λειτουργεία.

3. Ασθενείς με διπλωπία μετά από καταρράκτη ή επέμβαση διαθλαστικής χειρουργικής.

4. Ασθενείς με ανεπάρκεια σύγκλισης.

5. Ασθενείς με στραβισμό από μικρή ηλικία που δεν διορθώθηκε ή που ξαναεμφανίστηκε και θέλουν να λύσουν το προβλημά τους