Τμήμα Ερευνών

Αποστολή του τμήματος Ερευνών του Athens Eye Hospital είναι η διάδοση της γνώσης στην Οφθαλμολογία, η πρόοδος της Ιατρικής Επιστήμης με πρωτοποριακή έρευνα, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Οφθαλμιάτρων και η έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση ασθενών και κοινού.

Επικεφαλής του τμήματος Ερευνών είναι ο Δρ. Χαρίλαος Γκίνης

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του τμήματος επικεντρώνονται στους ακόλουθους στόχους:

  • Την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας της όρασης στη διαθλαστική χειρουργική και τη χειρουργική του καταρράκτη

  • Στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για ασθενείς με ιδιαίτερα επιβαρυμένη ποιότητα όρασης (όπως για παράδειγμα  ασθενείς με κερατόκωνο)

  • Την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων σχετιζόμενων με τη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς.

  • Την αξιολόγηση υπαρχόντων και νέων μηχανισμών για τη νευροδιέγερση του αμφιβληστροειδούς.

Οι δραστηριότητες του τμήματος Ερευνών υποστηρίζονται από ειδικές υποδομές που περιλαμβάνουν εργαστήριο προσαρμοστικών οπτικών (adaptive optics) για εφαρμογές στην οφθαλμολογία και τις επιστήμες της όρασης.

 
Το τμήμα Ερευνών υποστηρίζει το Athens Eye Hospital στο ευρύτερο επιτημονικό και κοινωνικό του έργο χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να παρουσιάσει με τρόπο άμεσο, κατανοητό και ελκυστικό όλες τις εξελίξεις στον χώρο της Οφθαλμολογίας και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων, που αφορούν την υγεία των ματιών.