Ιατρικός Εξοπλισμός

Το Athens Eye Hospital διαθέτει πρωτοποριακή τεχνολογία τελευταίας γενιάς σε όλους τους τομείς της οφθαλμολογίας και της χειρουργικής του οφθαλμού. Φιλοσοφία της κλινικής είναι η χρήση της υψηλής τεχνολογίας στην υπηρεσία του ανθρώπου με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και ασφαλέστερων χειρουργικών μεθόδων στην αντιμετώπιση των οφθαλμικών παθήσεων.