ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Υπερηχογραφία

Υπερηχογραφία

Οφθαλμική υπερηχογραφία για την απεικόνιση του βολβού όταν υπάρχουν θολά διαθλαστικά μέσα. Δυνατή και η μέτρηση εξοφθάλμιων μυών.

Περισσότερα

UBM ultrasound biomicroscopy (Sonomed)

UBM ultrasound biomicroscopy (Sonomed)

Οφθαλμική υπερηχογραφία προσθίου ημιμορίου για την υπερηχογραφική απεικόνιση του ακτινωτού σώματος, της ίριδας, της γωνίας του ματιού, του προσθίου θαλάμου

Περισσότερα