Σύστημα μέτρησης των οφθαλμικών εκτροπών και της wavefront analysis που χρησιμοποιείται στη διαθλαστική χειρουργική.