Προηγμένο, τελευταίας γενιάς διαγνωστικό μηχάνημα κερατοειδούς το οποίο απεικονίζει όλες τις στοιβάδες του κερατοειδή από το επιθήλιο μέχρι το ενδοθήλιο.