Ειδικό μηχάνημα για την καταμέτρηση και απεικόνιση των κυττάρων του ενδοθηλίου του κερατοειδούς.