Μικροκερατόμος για τη δημιουργία κερατοειδικού κρημνού για την επέμβαση LASIK στη διαθλαστική χειρουργική.