Τομογραφική απεικόνιση του προσθίου ημιμορίου που χρησιμοποιείται για τον κερατοειδή, τη γωνία και την ίριδα.